Privacycharter van Bakkerij KamstraWil je weten hoe we binnen Bakkerij Kamstra zorg dragen voor je gegevens? Lees dan deze gedragscode. We leggen in detail uit wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter.​

Toepassing

Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door de entiteiten behorende tot Bakkerij Kamstra. Lees dit privacycharter om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door Bakkerij Kamstra.

1. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je contactgegevens zoals je adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer ... Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen. Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden. Om actief nieuwe b2b-klanten te kunnen werven, verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders. Met deze potentiële b2b-klanten nemen we vervolgens contact op. Daarna krijgen zij de mogelijkheid om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen of een pakket naar het juiste adres versturen. In de tweede plaats gebruiken we je gegevens om je uit te nodigen voor workshops, klantenpanels, te informeren over promoties, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we je veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen.

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen, door dit in je persoonlijke instellingen aan te geven of door onze klantendienst te contacteren. Je kan dit ook doen door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink. Je zal alleen elektronische direct marketing-communicaties ontvangen als je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties. Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat bepaalde producten niet of minder worden verkocht, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Indien we zien dat een website of een bepaalde pagina daarvan een dalend aantal bezoekers kent, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Vervolgens kunnen we die website bijsturen en verbeteren zodat jij als klant gemakkelijker toegang krijgt tot de informatie die je zoekt.

3. cookies

Bakkerij Kamstra verzamelt je gegevens via verschillende kanalen. We verzamelen bijvoorbeeld je aankoopgegevens via apps, logins enz. van Bakkerij Kamstra . Daarnaast verzamelt Bakkerij Kamstra je gegevens ook wanneer je een website van Bakkerij Kamstra bezoekt of je doorklikt op een e-mail. Dit gebeurt via cookies, of via vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om dit te doen.

Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert.

4. Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de Bakkerij Kamstra BV, Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere (België). Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot Bakkerij Kamstra . Binnen Bakkerij Kamstra zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

5. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Bakkerij Kamstra . De groep beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doen we wel een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

6. Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Wanneer je klant wordt van Bakkerij Kamstra bewaart de groep bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens. Om dit recht uit te oefenen, dien je een duidelijk verzoek te richten aan de klantendienst van Bakkerij Kamstra waarin helder staat wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Bakkerij Kamstra zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online profiel op de websites en apps van Bakkerij Kamstra.