Bent u de volgende miljonair van Nederland?


Spaar de Kamstra spaarpunten en ontvang een Staatslot.


Hoe werkt het?

Bij uw bestelling kan u punten sparen. Deze punten kunt u op ons formulier plakken en deze inleveren. U krijgt daarna een staatslot thuisgestuurd.

U ontvangt bij de volgende producten 1 spaarpunt:

0838 | Horeca Punt Wit Gesneden
0850 | Kadet Wit Gesneden
0852 | Kadet Wit met sesam Gesneden
0910 | Kadet Wit LangVers Gesneden
0921 | Horeca Punt LangVers Gesneden

Voorwaarden Spaaractie:


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Bakkerij Kamstra spaaractie van Bakkerij Kamstra BV. te Wolvega (BK). Door deelname aan deze actie accepteert u deze voorwaarden.

1. Deelnemer aan deze actie is een ieder die de actiecoupon volledig invult en samen met de daarbij behorende uitgeknipte originele spaarpunten opstuurt naar: Bakkerij Kamstra BV. Grindweg 134 8471 EM WOLVEGA.

2. BK kan zonder opgaaf van reden deelnemer verzoeken de gespaarde punten te onderbouwen, door middel van het overleggen van facturen waarop aankoop actieartikelen zijn gefactureerd. Indien deelnemer geen gehoor kan/wil geven aan dit verzoek, zal deze spaaractie niet in behandeling worden genomen.

3. De actie loopt tot een nader te bepalen datum.

4. Uitleg actie: Bij deze BK spaaractie kunt u 1/1 Staatslot met Jackpot (normaal lot) of een Irisbon van €15,- verkrijgen door het inleveren van 425 originele spaarpunten.

5. Punten en/of staatsloten zijn niet inwisselbaar tegen geld.

6. Na ontvangst van de actiecoupon met de daarbij behorende spaarpunten ontvangt u binnen 14 werkdagen het staatslot of de Irisbon in huis.

7. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde, zonder opgaaf van reden door BK worden herzien en/of kan de spaaractie worden beëindigd. Hierbij kan geen aanspraak op enige (schade) vergoeding kan worden gemaakt . Wijzigingen worden via deze webpagina kenbaar gemaakt.

8. Medewerkers van BK en medewerkers van groothandelaren zijn uitgesloten van deelname.

9. Aansprakelijkheid: BK draagt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook inzake te late levering, schade of bijkomende kosten van welke aard en/of omvang ook, die voortvloeien uit deze spaaractie.

10. BK behoudt zich het recht voor deelnemers, met opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan deze spaaractie.